Penyelenggara Bimas Buddha Kabupaten Kubu Raya

Nama              Rakiman, S.Ag
NIP 19770525 200003 1 002
Tempat/ tanggal kelahiran : Kebumen, 25 Mei 1977
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ IIIb
Kantor Kantor Kemenag Kabupaten Kubu Raya
Alamat Kantor : Jl. Soeharto KM. 23,6 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
Telepon : -
Email : rakimankalbar@ymail.com