Top
    buddhasisfo@kemenag.go.id
(021) 3810671

Penyelenggara Bimas Buddha Kabupaten Gianyar

Nama : Made Artana, S.Ag
NIP : 19650313 200003 1 003
Tempat/ tanggal kelahiran : Buleleng, 13 Maret 1965
Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1/ IIId
Kantor : Kantor kemenag Kabupaten Gianyar
Alamat Kantor : Jln. Kepudang No. 8 Gianyar
Telepon : 081999026044
Email : madeartana17@gmail.com