Penyelenggara Bimas Buddha Kabupaten Gianyar

Nama              Sasono Hadi, S.Ag., M.Si
NIP 19810330 200604 1 001
Tempat/ tanggal kelahiran : Banyuwangi, 30 Maret 1981
Pangkat/Golongan : Penata  Tk. 1/ IIId
Kantor Kantor kemenag Kabupaten Gianyar
Alamat Kantor : Jln. Kepudang No. 8 Gianyar
Telepon : 0852 3726 4117
Email : manggala.sacca@gmail.com