Pembimas Buddha Provinsi Sulawesi Utara

23.jpg


 
Nama Drs. Bambang Sumpeno
NIP : 19681128199403 1 001
Tanggal Lahir 28 November 1968
Pangkat/ Golongan Pembina/ IVa
Periode -
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. 17 Agustus Manado
Telepon/ Fax : 0341 - 864392
Email : bimasbuddhasulut@kemenag.go.id