Kasi Bimas Buddha Kabupaten Bengkayang

Nama              Wiyono, S.Pd.B
NIP 19721115 200901 1 004
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 21 Oktober 1977
Pangkat/Golongan : Penata III/c
Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor Jl. Gunabaru Tritus Rangkang Bengkayang
Telepon : 0562 - 441789  081345759727
Email : wiyono@kemenag.go.id